ബന്ധപ്പെടുക

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ

ഫോൺ: 0086-755 8219 8411

ഇ-മെയിൽ: sales@grouphaohan.com 

ഫാക്സ്: 0086-755 8219 8412

വാട്ട്‌സ്ആപ്പ്: 008619866020010

വിലാസം: നമ്പർ 52, ക്വിംഗ്‌ഷുയിഹെ 1st റോഡ്, ക്വിംഗ്‌ഷുയ്‌ഹെ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ക്വിംഗ്‌ഷൂഹി സ്ട്രീറ്റ്, ലുവോഹു ജില്ല, ഷെൻ‌ഷെൻ

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക